ใช้บริการรับจากสนามบินดานัง พาเที่ยวบาน่าฮิลล์ ส่งโรงแรมในดานัง และทัวร์เว้เต็มวัน ส่งโรงแรมที่ฮอยอัน บริการดีมาก มีไกด์ร่วมทีม 7 คน เราได้เจอ Xinh และ Lam เป็นไกด์ที่น่ารักมาก ดูแลเอาใจใส่ รวมถึงได้เจอ Xuan Tu ที่มาช่วยจัดการเรื่องโรงแรมที่พักในดานัง มีโอกาสจะกลับไปใช้บริการอีก https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g298085-d6583086-r671996205-Xuan_Tu_Tours-Da_Nang.html

ใช้บริการรับจากสนามบินดานัง พาเที่ยวบาน่าฮิลล์ ส่งโรงแรมในดานัง และทัวร์เว้เต็มวัน ส่งโรงแรมที่ฮอยอัน บริการดีมาก มีไกด์ร่วมทีม 7 คน เราได้เจอ Xinh และ Lam เป็นไกด์ที่น่ารักมาก ดูแลเอาใจใส่ รวมถึงได้เจอ Xuan Tu ที่มาช่วยจัดการเรื่องโรงแรมที่พักในดานัง มีโอกาสจะกลับไปใช้บริการอีก

https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g298085-d6583086-r671996205-Xuan_Tu_Tours-Da_Nang.html